Legea 571/2003 privind Codul Fiscal art. 155 al.(5)

ORDONANŢĂ nr. 36 din 2 august 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

ORDIN nr. 514 din 20 septembrie 2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

ORDIN nr. 483 din 29 septembrie 2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice.

ORDIN nr. 259 din 13 octombrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea în domeniul montării şi exploatării sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominiu.

ORDIN nr. 255 din 14 aprilie 2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

ORDIN nr. 125 din 19 ianuarie 2007 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societăţile care produc, transportă, distribuie şi furnizează energie termică, conţinută de Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

ORDIN nr. 101 din 29 mai 2006 pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul anexei la Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004.

ORDIN nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.

ORDIN nr. 66 din 28 februarie 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare.

LEGE nr. 325 din 14 iulie 2006 serviciului public de alimentare cu energie termică.

LEGE nr. 230 din 6 iulie 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.

LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice.

HOTĂRÂRE nr. 755 din 14 mai 2004 privind aprobarea unităţilor de măsură legale.

HOTĂRÂRE nr. 609 din 20 iunie 2007 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

HOTARARE Nr. 425 din 20 iulie 1994 privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea energiei termice.

HOTĂRÂRE nr. 264 din 22 februarie 2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare.

Regulamentul Serviciului Public De Alimentare Cu Energie Termica Din Municipiul Rimnicu Vilcea.

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 31 octombrie 2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

HOTĂRÂRE nr. 933 din 10 iunie 2004 privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.

Leave a Reply