Odata cu aparitia primelor blocuri de locuinte in Rm.Valcea (anul 1962), se construiesc primele centrale termice pe combustibil lichid usor, apoi pe gaze naturale, pentru asigurarea lor cu energie termica in sistem centralizat.

Intre anii 1965 ÷ 1980, politica de dezvoltare a infrastructurilor pentru noile blocuri-cartiere intregi-impune racordarea acestora la centralele termice de cartier, echipate cu cazane de apa fierbinte pe gaz, ulterior transformate si realizate noi puncte termice functionand cu apa fierbinte, a fost pusa in functiune intre anii 1958 ÷1959.

Proiectarea si realizarea CET Govora a inceput in anul 1950 si s-a dezvoltat in timp in patru etape succesive, simultan cu evolutia platformei chimice Ramnicu Valcea:

Etapa I , pusa in functiune in anii 1958-1959, reprezentand doua cazane de abur de cate 100 t/h la 64 bar-pe gaze naturale si o turbina cu abur cu contrapresiune la 13 bar, de 7,5 MWe, care intre timp a fost casata şi dezafectata, in vederea reutilizarii spatiilor astfel disponibilizate.
Etapa a II-a, pusa in functiune in anii 1969-1970, reprezentand doua turbine cu abur de 50 MWe, cu cazanele de abur pe gaz metan. In prezent, acestea au fost casate si urmeaza a fi dezafectate si dezmembrate pentru reutilizarea unor subansamble componente.
Etapa a III-a , pusa in functiune in anii 1973-1976, compusa din doua cazane cu abur de 50 MW fiecare, cu condensatie si doua prize reglabile ( la 10-16 bar si 0,5+2,5 bar) tip DSL 50.

In prezent, cazanele respective sunt in proces de retehnologizare pentru a putea functiona la sarcina nominala, atat pe gaze naturale cat si pe pacura vascoasa (cu continut ridicat de sulf). Astfel, cazanul 3 se afla in etapa finala a retehnologizarii pe partea termomecanica, iar la cazanul 4, lucrarile de retehnologizare se afla in faza de finalizare.

Etapa a IV-a, pusa in functiune in anii 1986 si 1993, reprezinta extinderea pe carbune a CET Govora. Ea este formata din trei cazane de abur de 420 t/h, la 5300C si 140 bar, pe lignit si doua turbine cu abur de 50 MW, tip DKUL, cu contrapresiune (la 1,2 bar) si priza reglabila (la 10-16 bar).

Cele 5 cazane de abur si 4 turbine cu abur sunt disponibile in prezent , in vederea functionarii.

     Deci, in prezent, CET Govora cuprinde urmatoarele subansamble principale:

Instalatiile energetice pentru producerea simultana si combinata – in cogenerare – a caldurii si energiei electrice. Ele cuprind instalatiile de cazane de abur viu (5 x 420 t/h) si turbinele cu abur cu condensatie si priza reglabila (TA 3 si TA 4) si cele cu contrapresiune si priza reglabila (TA 5 si TA 6), de 50 MWe putere electrica instalata in fiecare, cu instalatiile anexe aferente acestora: preparare si alimentare cu combustibil, circuit de preincalzire regenerativa, circuite si instalatii de racire, etc. Combustibilul posibil a fi utilizat de diversele cazane de abur poate fi carbunele, pacura si gazul metan.
Instalatiile de alimentare a consumatorilor de abur-statia de transformatoare de abur, statii de reducere- racire, etc.
Ansamblul instalatiilor de livrare a caldurii sub forma de apa fierbinte, care asigura producerea acesteia si vehicularea sa pana la consumatorii de apa fierbinte (boilerele de baza-BB si de varf-BV si pompele de retea).
Ansamblul instalatiilor de tratare termica si chimica a apei de adaos aferenta asigurarii cu apa de adaos demineralizata si dedurizata (degazoare de 1,2 bar, statia de tratare chimica, pompe de apa de adaos).

Dintre acestea, in prezenta lucrare se vor aborda numai instalatiile de livrare a caldurii sub forma de apa fierbinte tratate in detaliu în capitolul 2.

Ansamblul instalatiilor de alimentare, stocare si preparare de combustibil ;
Ansamblul instalatiilor de evacuare si stocare a zgurii si cenusii.

Reteaua termica de apa fierbinte insumand circa 29,2 km de traseu, din care 16,9 km subteran si 12,3 km suprateran, avand diametre intre 150 si 800 mm, a fost construita si pusa in functiune intre anii 1982 ÷ 1987.
Energia termica este livrata sub forma de apa fierbinte, pentru sistemul de termoficare al municipiului Rm.Valcea de cele 39 PT-uri existente, precum si agentilor economici care detin puncte termice industriale, sub forma de abur industrial pentru societatile comerciale, de pe Platforma Chimica SC OLTCHIM SA si USG SA Rm.Valcea.

Municipiul Ramnicu Valcea

Societatea are in exploatare 41 de puncte termice si o centrala termica – CT Copacelu – functionanad pe gaz metan.

Punctele termice au fost complet reabilitate si modernizate intre anii 1999 – 2004 cu schimbatoare de caldura cu placi de inox, pompe Grundtos cu turatie variabila, automatizare generala transmisie date la Dispeceratul central, conducerea si exploatarea sistemului pe calculator. S-au contorizat de asemenea intrarile si iesirile din punctele termice cu contoare de energie termica. Extinderea termoficarii la noi consumatori (populatie si agenti economici) a impus amplasarea unei statii de pompare amplasata pe returul apei fierbinte la intrarea in Municipiul Ramnicu Valcea.

Reteaua termica de distributie are o lungime totala a traseelor de 70 km, din care s-au inlocuit in sistem preizolat 20 km. Pe acelasi traseu sunt montate atat conductele pentru incalzire (tur si retur) cat si cele pentru apa calda de consum si recirculare apa calda de consum.

S-a realizat inca din anul 2004 contorizarea generala la nivel de bransament sau scara a imobilelor, in anul 2009 finalizandu-se contorizarea generala la nivel de scara atat pentru agentul termic pentru incalzire cat si pentru apa calda de consum.

De asemenea, pana la sfarsitul anului 2009 se vor pune in functiune ultimele 6 retele de recirculare apa calda de consum la consumatorii finali, din cele 136 de recirculare existente initial la preluarea sistemului de termoficare urbana de catre SC CET GOVORA SA in Municipiul Ramnicu Valcea incepand cu anul 1999 si in general in anul 2002.
Investitii realizate in perioada 1999-2008 aproximativ 12,5 milioane EURO
Populatie deservita :
87.500 persoane
Centrale termice operate de CET : 1 CT
Puncte termice operate de CET : 41 PT
Puncte termice operate de utilizatori : 55 MPT
Capacitate termica instalata : 236 Gcal
Numar total de consumatori finali la data de 31.05.2009 : 31510
Grad de debransare apartamente la data de 31.05.2009 : 11%
Orasul Baile Olanesti
Societatea are in exploatare doua centrale termice echipate astfel:
CT1 :
4 cazane de 350 kwt cu functionare mixta CLU/Gaz metan
1 motor termic de cogenerare 65 kwt/40 kwe
CT2 :
4 cazane de 350 kwt cu functionare mixta CLU/gaz metan
instalatie panouri solare pentru producere apa calda de consum, putere instalata 65 kw
pompa de caldura pentru preincalzire apa potabila pentru preparare apa calda de consum , putere instalata 55 kw
Sistemul de termoficare centralizat a fost complet reabilitat si modernizat in perioada 2005 ÷ 2008, contorizarea generala la consumatori inclusiv contorizarea individuala.
Ca preocupare de viitor: extinderea sistemului centralizat de termoficare si la alti consumatori.
Consumatorii de energie termica (apartamente, societati, case particulare, institutii publice):
311
Grad de debransare:
0
Investitii realizate in perioada 2005 ÷ 2008 aproximativ: 1.000.000 EURO
Orasul Calimanesti

Societatea are in exploatare sistemul centralizat din orasul Calimanesti si partial din Caciulata. Cele patru puncte termice (trei in Calimanesti si 1 in Caciulata) functioneaza cu agent termic – apa geotermala – livrata de la Sonda 1009 respectiv 1006 de catre SC Foradex SA Bucuresti. De asemenea pentru suplimentarea temperaturii in zona Caciulata mai exista o centrala termica care functioneaza pe motorina avand doua cazane de 200 kwt.

Sistemul este in proportie de 80% reabilitat si modernizat in perspectiva fiind necesare urmatoarele investitii pe obiective:

montarea a doua cazane pe gaz metan in PT2 de 0,5 Gcal fiecare pentru ridicare temperatura agent termic primar
reabilitare integrala retea termica de distributie agent termic incalzire si apa calda de consum la PT2
S-a realizat 100% contorizarea fiecarui consumator la nivel de bloc/scara/imobil.
Puterea instalata in punctele termice:
12 Gcal
Consumatori de energie termica racordati:
658
Grad de debransare:
0
Investitii realizate in perioada 2005 ÷ 2009 aproximativ: 250.000 EURO